სიახლეები

“ევრომეტალი“ – უმაღლესი ხარისხის, სამშენებლო ფოლადის შემომტანი კომპანია საქართველოში

21-ე სა­უ­კუ­ნე­ში, მა­შინ როცა სა­ზო­გა­დო­ე­ბა უფრო კომ­პორ­ტუ­ლი გა­რე­მოს შექ­მნის­კე­ნაა მი­მარ­თუ­ლი, ამ გა­რე­მოს შე­საქ­მნე­ლად, ახა­ლი, თა­ნა­მედ­რო­ვე ტი­პის შე­ნო­ბე­ბის აგე­ბა ერთ-ერთი უმ­თავ­რე­სი ნა­წი­ლია. შე­ნო­ბე­ბის აგე­ბი­სას ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია,